Marknadsföring

På SIT-CONSULT är vi övertygade om att rätt engagemang och rätt kunnande kan få fart på Er marknadsföring oavsett marknad. Vi vet att stora resurser inte garanterar marknadsframgång och vi vågar påstå att vi kan det här med kostnadseffektiv marknadsföring. Genom att anlita oss får Ni tillgång till unika affärserfarenheter, nätverk och ett svårslaget engagemang.

Riktad marknadsföring

Har Ni en produkt eller tjänst som passar för människor med utländsk bakgrund?

 

SIT-CONSULT har unika kunskaper inom den utländska kundkategorin, just för att vi själva har flera duktiga medarbetare och handelspartners med en bakgrund utanför Sverige. Gör rätt från början och anlita SIT-CONSULT för framgång bland den utländska kundkategorin.

 

Kampanjplanering

Många gånger räcker inte en enskild insats för att nå önskade resultat. Därför använder sig allt fler företag av försäljningskampanjer. En försäljningskampanj innehåller olika moment och kan pågå under veckor eller månader. SIT-CONSULT har bred erfarenhet av olika försäljnings och event-kampanjer. Vi erbjuder en komplett kampanjplanering som utgår från Era önskemål.

 

Marknadsundersökning

Med en korrekt genomförd marknadsundersökning blir företaget mer effektivt. Vi använder oss av de senaste metoderna för marknadsundersökningar. Vi väljer noggrant rätt sorts metod för varje uppdrag och använder oss alltid av en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningar för att leverera en så noggrann analys som möjligt.